Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2011

15 mars 2011…………..

 
Om hur enkelt det egentligen är…förhållandet mellan liv och död…och om Hopp…
 
 
Sol 

För att undvika eventuella missförstånd vill jag inleda med att tydliggöra min avsikt: När det handlar om nedanstående reflektioner gör jag inga  NOLL – anspråk på att aktivt försöka påverka andra människor. Jag tänker bara högt och för en inre diskussion med mig själv. Så som jag ofta gör. Jag skulle aldrig försöka ”pracka på” någon mina åsikter – i synnerhet inte inom områden som har lika många differentierade åsikter som det finns människor! Mina personliga teorier och tankar sprungna ur min egen vittnesbörd som ofrivillig åskådare, kryddade med väl utvalda litterära bidrag som tillsammans formulerat min gryende övertygelse. Kanske är det också min skyldighet att förmedla? Hursomhelst…Jag kände att det var på sin plats att förtydliga även om jag hoppas att det egentligen var onödigt…..!
 
Regnbåge
 
Okänd mark. Outforskat territorium för alla oss som inte befunnit oss i gränslandet, som ännu inte fått ana det som väntar genom att övergångsporten gläntats för oss………Ingen vet. Förvissning är inte applicerbar som försök att förklara förhållandet. Det vi tack vare otaliga självupplevda vittnesutsagor med största sannolikhet vågar påstå är att där inte väntar ett stygiskt mörker….
 
Ett och samma scenario – med små variationer (?) – väntar oss. Det är min självklara ståndpunkt och övertygelse. Tron tar sig många uttryck. Religiösa övertygelser slåss om herraväldet och vill gärna nå nya anhängare, nå ut till fler människor med uppmaningen att konvertera till ”den rätta, den enda sanna religionen”. Mellan dessa oändliga antal ”Gudsskolor” råder en lika olycklig som oförklarlig intolerans. Kompabiliteten i ”gudssyn” (som jag och flera med mig väljer att definiera ”Världsalltet”) är dålig, tillvägagångssätten i ”tillbedjandet” korrelerar om möjligt ännu sämre. Diskrepansen är påtaglig. Och ändå är det så enkelt. Likväl är yrkesutövare inom de olika religionerna förvisso essentiella i vår värld. Som guider. Som medmänskliga stöttepelare och axlar att luta sig mot. Som experter på de områden som den barmhärtige samariten gav uttryck åt. Deras respektive roller i samhället är i mina ögon otvivelaktiga och deras funktion är och kommer så att förbli en essentiell part i ett söndrat och sönderstressat samhälle.
Ergo. Samtliga trosläror borde rimligtvis förstå det orimliga och paradoxala i att respektive lära utlovar en egen modell för starten på nästa etapp efter jordelivet. Huvudsaken för mig är ändå att jag när en övertygelse om att en dag åter stråla samman med min älskade dotter………..
 
Hopp. En term som per definition egentligen ger uttryck för en abstraktion, ett fenomen som inte upplevs som verkligt. Ett sinnestillstånd eller som en oerhört stark och ursprunglig känsloupplevelse. Känslan av att vara uppfylld av hopp, uppumpad av spirande lycka, av positiva essentiella strömningar går utanpå det mesta som en av de mest fantastiska förnimmelser som tilldelats människan. Känslan är så ursprunglig att tankarna omedelbart och omedvetet går till något ”gudasänt”. Falskt hopp? Fåfängt hopp? För oss blev detta den bittra sanningen, det ödesdigra facit. Men…valet mellan att få uppleva ett ”Falskt hopp” och ”Inget hopp” var inte svårt att göra. Vi behövde känna ett styng av hoppets ljuvliga nektar! Hur obefintligt det i teorin än var. Och som det så hänsynslöst skulle visa sig  – även i praktiken…Men i ögonblicket trotsade Hoppet dödens budbärare, gav oss tron tillbaka, lyfte oss till en slags övermänsklig nivå som gav oss kraft att inte bara överleva utan också leva, under Hannas degenererande sjukdomstid. Hoppet…ÄGER!
 
 
 Rött hjärta
 
En annan som ”äger” är James Redfield. Denne gigant inom livsåskådningsområdet har helt utan hans kännedom aktivt bidragit till min nuvarande hälsostatus. Till den känsla av förtröstan som vilar lätt i ett bröst tyngt av en fasansfull sorg och saknad. Så fort jag har avslutat detta inlägg ska jag i likhet med undertiteln till hans ”Shambhalas Hemlighet” gå på jakt efter Den elfte insikten…….
 
 
   
Rött hjärta Rött hjärta  Amor Vincit Omnia Rött hjärta Rött hjärta Rött hjärta Hanna är kärleken Rött hjärta Rött hjärta  Rött hjärta

För evinnerlig tid………..

/ pappa Niklas

Read Full Post »

13 mars 2011…………..

 
Om bilden som inte existerar i egentlig mening… 
 
Betydelsen av engagerade människor som uppvisar ett genuint intresse för en särskild sak, som brinner för möjligheten att få bistå med expertkunskap på ett för oss lekmän esoteriskt område, kan inte överskattas. Får inte helt enkelt. Anders som på uppdrag av SKTF kom hem till oss för ett par veckor sedan och tog otaliga bilder på lekfulla barn och en obekväm pappa brast upp i ett omedelbart och nyfiket ”Jo, det går nog!” när jag utnyttjade det uppenbart synkronistiska tillfället som givits att rådfråga en sakkunnig om det ens är möjligt att infoga en befintlig bild av Hanna i ett nytaget fotografi av den återstående familjen. Några dagar senare pryder två familjeporträtt olika platser på väggarna hemma i villan. Det ena svartvitt och det andra i färg. Tillsammans presenterar dessa alster en illusion av något ouppnåeligt, något som skulle finnas men som bara är just en…illusion.
 
Fotografen, Anders, tog inget betalt för sitt arbete. Egentligen fick vi inte heller betala ens för materialet. Han ville göra detta för oss eftersom han i ett tidigt skede insåg hur mycket det betydde för oss. För mig tyder hans inställning på sann altruism.
 
Länken nedan går till hans blogg. Enligt uppgift har han även en hemsida om någon när en önskan om att anlita en pålitlig och engagerad fotograf för något angeläget ändamål!

http://fotografhalmstad.wordpress.com 

 
 Rött hjärta
 
Ännu inkluderad i ett slags utifrånperspektiv, en surrealistisk värld där någon påfallande lik mig både till utseende och beteende spelar den roll som en gång i tiden tilldelats mig kan jag överväldigas av en insikt som övertrumfar allting annat som hänt i våra nya liv: Det finns en ny familjemedlem som på stappliga ben tappert slår sina otaliga lovar, nyfiket undersökande de omedelbara omgivningarna! Alva har på något lika oförklarligt som fantastiskt vis gjort sitt inträde i en psykiskt stukad och emotionellt ofullkomlig familj! Alva lever! Och så även hennes enastående storasyster Sara! Vår Soluppgång och vår Prinsessa…

Två enastående bevis på att livet faktiskt också kan vara…vackert. 
 
Och någonstans – lika obemärkt som hon alltid önskat – skrider en för oss osynlig men lika älskad familjemedlem omkring och vakar. Hanna, vår guardian angel…………………

Imorgon har Hannas fysiska abscens varat i ett år och fem månader………….Saknaden är…ja, obeskrivlig.

 
   
Rött hjärta Rött hjärta  Amor Vincit Omnia Rött hjärta Rött hjärta Rött hjärta Hanna är kärleken Rött hjärta Rött hjärta  Rött hjärta

För evinnerlig tid………..

/ pappa Niklas

Read Full Post »

 11 mars 2011………….. 

 
 Om religiösa övertygelsers byggstenar…om existentiella tankar och…
 
OM JAPAN….Brustet hjärta

 
 
Allting i världen är relativt. Det finns viktiga saker. Sedan finns viktiga saker. Tragedier drabbar enskilda individer. Sedan finns tragedier som lamslår en hel värld……….
Jordbävning, tsunami eller hur man nu väljer att definiera katastrofen som inträffat: Jag har inte förmågan – verktygen och energin – till att reflektera kring denna – i ett globalt perspektiv –ofattbara händelsen. Det är FÖR stort. Magnituden hos det inträffade är gränslös, bottenlös….

Vad handlar egentligen religion – tro – om? Det förhärskande förhållandet i modern (all?) livsåskådning kan närmast beskrivas såsom religion versus vetenskap. Liknande diametralt motsatta tankegångar som jag själv brottas med, som min panna stångas blodig mot. Kompabiliteten mellan tro och verklighet är dålig för att inte säga obefintlig. Eller?

Religion handlar väl egentligen inte om att presentera och erbjuda människan teorier och empiriskt försvarbara förklaringar. Religion och vetenskap – eller tro och verklighet – tjänar i grund och botten väsenskilda syften. Verklighet eller vetenskap, handlar högst förenklat om att nå förståelse om hur allt på vår planet och dess omgivning fungerar. Synligt. Påtagligt. ”Greppbart”. Konkreta saker och företeelser vi kan förnimma och förstå med vår hjärna. Konkreta, uppenbart autentiska, företeelser. Sedan har vi alternativet. Ett fenomen eller förhållningssätt (eller sätt att betrakta och närma sig världen på) som i min värld per definition existerar enkom för att uppfylla ett grundläggande mänskligt, ja behov: Ett behov av sammanhang. Ett skriande behov av att finna mening i tillvaron. Hur skulle vetenskapen kunna tillgodose detta? Istället blottläggs här den primära uppgiften för de olika företrädarna som genom religionen funnit sitt yrke: Att bistå och hjälpa sina medmänniskor att finna och synliggöra en inre mening. Punkt. Allt annat är som vissa uttrycker det: Semantik.

Hanna visade sig för oss, genom en kanal hon letat upp och givit sitt enastående uppdrag. Adde. Ingen empirisk vetenskap i världen kan presentera en logisk/förnuftig förklaring på skeendet i mötet mellan henne och oss. Innebär då detta att det inte förekom ett möte överhuvudtaget? Naturligtvis inte. Vetenskapen lämnade för stunden över taktpinnen till sin trogna om än misstänkliggjorda och mytomspunna följeslagare tron. Helt plötsligt, som genom ett gudalikt trollslag, uppenbarades för oss alla närvarande, en inre mening…………………

 Rött hjärta Rött hjärta Rött hjärta
 
 Rött hjärta Rött hjärta  Amor Vincit Omnia Rött hjärta Rött hjärta Rött hjärta Hanna, Sara och Alva är kärleken Rött hjärta Rött hjärta  Rött hjärta
 
 
/ pappa Niklas

Read Full Post »

9 mars 2011…………..insåg att detta är inlägg nummer 400…

 
Om…När något liksom faller på plats….det tål att upprepas gång på gång, på gång, på gång……Och om ett annalkande datum som frambringar kalla kårar…
 
 
Lika plötsligt som oåterkalleligt infann sig den brutala insikten likt en oväntad men samtidigt spännande, mystisk och intressant gäst. Oanmäld, från till synes ingenstans. Sedan lång tid bortglömda neuroner inkapslade i ett avmätt, undanträngt tillstånd djupt inne i en lika avlägsen del av min konturlösa och ostrukturerade minnesbank har av en händelse (som jag gissar bär spår av synkronicitetens kraft) hittat varandra och funnit ett slags samband: Tvivel. Eller snarare; Tvivlets utarmning. Det är som om mitt sinne blivit….uppväckt….Tvivlets Tvivlare regerar…..
 
”När tiden är mogen”.
När tiden är mogen, då ska människans ögon öppnas och vi skola se. Sanningen. Meningen. Ungefär så tolkar jag ”profetiorna”, de till antalet oändliga upplevda vittnessagorna och de otaliga teorier som alla har ett gemensamt: Något av sann perfektion väntar oss efter livet in i nästa dimension. Vi vill tro. Människan vill av naturen tro. Det är min övertygelse som jag finner för sann. Vi vill trollbindas. Världen vill bli trollbunden! Och vi kommer så ock att bli. När tiden är mogen. Då………..
 
19 mars 2011 närmar sig och oroväckande snabbt dessutom. Nittonde mars är en dag jag motser med en tygellös mix av asteni och lika outsinlig som outhärdlig fruktan. Lördagen den nittonde mars 2011är Sara på dagen jämngammal med sin syster 4 september 2007: Dagen då Saras älskade storasysters öde beseglades. Dagen då sjukdomen valde att visa sitt rättmätiga, hänsynslösa ansikte för första gången. Fem år, tre månader och tre dagar. Den nittonde mars ska Sara passera denna psykologiska barriär som håller undertecknad i ett obönhörligt fast och överdjävligt grepp. 
 
 
 
 Rött hjärta
 
Mina tjejer………………… 
 
 
      
  
Rött hjärta Rött hjärta  Amor Vincit Omnia Rött hjärta Rött hjärta Rött hjärta Hanna är kärleken Rött hjärta Rött hjärta  Rött hjärta

För evinnerlig tid………..

/ pappa Niklas

Read Full Post »

6 mars 2011…………..

 
Om….en idyll artificellt fångad på bild…….

Ett etymologiskt ursprung av termen surrealism kommer sannolikt nära den fantastiska men ack så smärtsamt också manipulerade bilden av en perfekt familjekonstellation – en  fullkomlig familjelycka – förevigad postumt för en central själ. Hanna. Eftersom termen surrealism inbegriper ett fritt, ohämmat flöde av associationer ofta med till synes obegripliga (närmast absurda) och verklighetsfrånvända motiv kommer bilden – fotografiet – att utgöra själva sinnebilden för uttrycket.

Vår reaktion när vi nu på kvällen öppnade mejlet från fotografen var…tystnad. Initial tystnad, som vore vi förstummade. Vad är det egentligen vi ser? Vilka är det på bilden? Det finns något subtilt bekant över dem, men ändå inte……Något stämmer inte………………

Fotografiet är naturligtvis inget fotografi i vanlig bemärkelse. Bilden berättar de facto en historia – en livshistoria – som istället för att vara autentisk och beskriva en upplevd tid, i själva verket utgör något så enigmatiskt och vackert som en saga. En bitterljuv saga. Om en familj som kunde ha varit. Om en familjs imaginära fullkomlighet och lycka.

Motivet kommer för oss alltid att vara en symbol för…optimal lycka.

Fotografiet kommer sannolikt inom kort att publiceras.

   Rött hjärta

En minut efter att fotografen stängt ytterdörren var det återigen dags. Denna gång var det Alvas tur. Hon föll mot en vass kant som lämnade ett encentimeter långt ymnigt blödande sår intill överläppen. Svullnaden kom omgående och missprydde en fantastisk men olycksdrabbad ettåring så till den milda grad. Ergo: Vårt tappra Mirakel fortsatte sedan sina upptäcktsfärder och sitt utforskande som om inget hade hänt! Mina tjejer………………… 
 
 
      
  
Rött hjärta Rött hjärta  Amor Vincit Omnia Rött hjärta Rött hjärta Rött hjärta Hanna är kärleken Rött hjärta Rött hjärta  Rött hjärta

För evinnerlig tid………..

/ pappa Niklas

Read Full Post »

5 mars 2011…………..- 

 
Om….tacksamhet….och om något…postumt verkligt…….
 
 
Häromdagen tittade en speciell person in till oss. En människa som av naturliga skäl kommer att ha en självskriven plats i våra hjärtan. En kvinna som enkom genom sitt sätt att vara får en att se på sig själv på ett annorlunda sätt. Med andra ögon. På ett bättre sätt. Med glasögon som lika oförklarligt som omedelbart förhärligar den egna självbilden. Jag vet inte hur hon gör det. Sannolikt är hon uppfylld av en inre kraft som i möten med andra människor släpps lös och omfamnar atmosfären. Man mår helt enkelt…bra.

Det var Helena som introducerade Redfield för mig. Nu hade hon med sig ytterligare ett verk av denne unika livsåskådningsprofet till oss. ”Shambhalas Hemlighet – På jakt efter Den elfte insikten”. Väcker sannerligen mitt intresse. Dessutom hade hon med sig D. Chopras ”Livet efter döden”. Jag kan knappt bärga mig.

Eftersom jag inte riktigt finner de rätta orden för att beskriva min tacksamhet, Helena, skriver jag kort och gott ”TACK”. Hoppas att du inser tyngden i detta vackra ord, Helena. 

 Rött hjärta

Imorgon ska vi göra något som vi inte riktigt visste om det överhuvudtaget gick att genomföra. Men vi fick klartecken av en sakkunnig på området. Jag återkommer inom kort.
 
      
  
Rött hjärta Rött hjärta  Amor Vincit Omnia Rött hjärta Rött hjärta Rött hjärta Hanna är kärleken Rött hjärta Rött hjärta  Rött hjärta

För evinnerlig tid………..

/ pappa Niklas

Read Full Post »

2 mars 2011…………..- 

 
Om en pågående introvert kamp mellan den förhärdade realisten och ja, den hoppfullt drömmande idealisten!
 
 
Den brutala innebörden går mer och mer upp för mig. Mina tankar förlorar sig i de ofantliga möjligheterna. Den översinnliga (existerar ens detta ord?) erfarenhet vi fick uppleva i mötet med Adde öppnar dörrar till en mångdimensionell värld av en dignitet ingen mänsklig varelse sannolikt ens ska förmås uppfatta och uppleva. Inte i detta liv som levande livsdeltagare. Ergo…..
 
Där mitt ratio – mitt rationella tänkande, mitt förnuft – ivrigt viskar i mina öron att jag måste vara närvarande i nuet, ihärdigt proklamerar det på gränsen till uttjatade Carpe Diemska paradigmet (som jag egentligen ÄLSKAR!), väljer mitt emotionella kambium att enbart lyssna med ett halvt öra. Denna drömmande del av mitt centrala nerv- och känslosystem för en tillvaro som närmast kan beskrivas som en ojämnt fördelad blandning av det fysiska, biologiska livet här och nu (som får litet utrymme) och det oupplevda, kvasifysiologiska själstillståndet som nämnda centra så hett eftertraktar djupare kunskap om. Visshet.

Det finns de i min absoluta närhet där denna övervikt mot det senare förhållningssättet inte korrelerar med deras egna tankebanor. Fine. Det ingår i själva ursprungsdefinitionen av begreppet Fri Vilja att tillåta sig att ha sin egen åsikt och sina egna unika föreställningar. Samtidigt inser jag att jag är långtifrån ensam med att brottas med med mina existentiella funderingar. Många människor söker. Söker efter sanningen. Andra struntar  – medvetet eller inte – totalt i detta. Ignorerar allt som tenderar att snudda vid filosofiska spörsmål. Flyr från diskussioner som riktas till religion och livsåskådningsfrågor. Slår dövörat till när agendan plötsligt ska behandla existentiella frågor och frågeställningar om liv och död förs på tal. Kan det möjligtvis vara en psykisk/emotionell skyddsåtgärd? En sköld mot en inneboende rädsla – fruktan – för vad man skulle kunna komma fram till? Bättre då att leva i lycklig okunskap och garanterad ovisshet?

Jag tillhör då kanske kategorien ”Sökare”. Antagligen är det så. Förvisso – till och med.

Även om mitt sökande inte har resulterat i empiriskt, naturvetenskapliga bekräftelser på Hannas existens har tecknen och indicierna (i brist på adekvat terminologi), känslorna, bokstavligen översvallat oss och därmed bidragit till ett fullständigt existentiellt pussel. Nästan. Den sista biten har ännu inte lagts. Men eftersom fysisk form såsom vi känner den inte längre existerar i nästa dimension kommer den pusselbiten att gäcka oss för evinnerlig tid.

Hanna ÄR. I presens. Inte imperfekt. Inte perfekt. Men sannolikt även i futurum.

 
Rött hjärta

Av ”För kännedom-karaktär”: Idag har Alva varit hos…TANDLÄKAREN! Alva 1 år, två veckor och fyra dagar…UNG!
 
 
      
  
Rött hjärta Rött hjärta  Amor Vincit Omnia Rött hjärta Rött hjärta Rött hjärta Hanna är kärleken Rött hjärta Rött hjärta  Rött hjärta

För evinnerlig tid………..

/ pappa Niklas

Read Full Post »

« Newer Posts